15/10/2017
Diện mạo khu Tây ngày càng được khẳng định với nhiều công trình hiện đại

Hàng loạt dự án “bùng nổ” tại khu vực Tây Sài Gòn

Trong những năm gần đây, khi nhu cầu nâng cao mức sống của người dân ngày được nâng cao, nhu cầu mua sắm, nhà ở cũng