07/11/2016
gia nha se tang

Nhà đầu tư bất động sản phía Bắc rầm rộ Nam tiến

Giới đầu tư bất động sản phía Bắc đang tạo làn sóng đầu tư vào Sài Gòn và các tỉnh phía Nam sẵn sàng tìm kiếm