05/09/2016
tp hcm

3 cú hích cho thị trường nhà ở tại Việt Nam

Dân số thành thị tăng cao nhất Đông Nam Á, tầng lớp trung lưu phát triển mạnh mẽ và thu nhập trong lĩnh vực sản xuất