09/02/2017
van phong cho thue 2

Savills: Khan hiếm văn phòng hạng A tại khu vực trung tâm

Trong vòng 3 năm trở lại đây, giá cả thị trường văn phòng cho thuê nói chung ổn định và được dự báo sẽ duy trì