20/08/2016
thanh pho ho chi minh

M&A tại Việt Nam sẽ tiếp tục sôi động trong năm 2017

Hoạt động M&A từ các nhà đầu tư trong khu vực châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan đã tương đối ổn định