06/08/2016
can ho the southern dragon au co

Bất động sản khu Tây “miền đất hứa” của các chủ đầu tư

Tại khu vực phía Tây thành phố, đặc biệt tại Tân Phú hiện đang có quỹ đất sạch và lớn, các yếu tố như hạ tầng