20/07/2016
millennium

Kiến trúc làm nên phong cách sống cho chủ nhân

Ông Henrik Folkar, Tổng Giám Đốc PTW Architects Việt Nam cho biết: Kiến trúc chính là “nền tảng” làm nên phong cách sống và sự tương