09/10/2016
le cong bo sieu du an

Kênh đầu tư mới của nhà đầu tư bất động sản Việt Nam

Các nhà đầu tư tại Việt Nam có cơ hội tiếp cận với bất động sản quốc tế, mở rộng cơ hội sinh lời. Tập đoàn