29/09/2016
can ho opal skyview

Đất Xanh khẳng định uy tín bằng hàng loạt các dự án bàn giao sớm

Trong thời gian tới, với nhiều dự án sắp được bàn giao trước thời hạn cho khách hàng, đảm bảo tiến độ thi công cũng như