13/10/2016
bat dong san khu dong sai gon

Đột phá về hạ tầng tại Khu Đông các nhà đầu tư đón đầu cơ hội

Trong năm 2016 theo dự báo của các chuyên gia Bất động sản (BĐS), khu Đông TP HCM vẫn sẽ tiếp tục làm điểm sáng của