10/09/2016
tuanlevang

Tuần lễ vàng “Bán hàng ring vàng tận tay” cùng SDReal

Chào các thành viên Sơn Đức! Thay mặt Ban quản trị Công ty, chúng tôi đánh giá cao sự nỗ lực và đóng góp của team