07/10/2016
bat dong san viet nam

Nhu cầu thuê văn phòng tại TP HCM có thể tăng 100% trong những năm tới

Nhu cầu thuê văn phòng tại TP HCM được dự báo tăng trưởng 10% mỗi năm trong thập niên tới, vị chi mức tăng cả chu