08/10/2016
bat dong san

Đại gia ngoại đổ bộ vào BĐS tại Việt Nam

Thời gian vừa qua có nhiều tập đoàn lớn nước ngoài đẩy mạnh chiến lược xâm nhập vào thị trường BĐS ở VN, thông qua việc