29/06/2016
xi grand court quan 10

Tháng 7 – Mở bán Block A1 Xi Grand Court Quận 10

Mở bán Block A1 Xi Grand Court Quận 10 trong tháng 7 Trong tháng 7 này chủ đầu tư Phú Sơn Thuận mở bán những căn